پارت دو

تعریف حیوانات خانگی

به کلیه حیواناتی که به عنوان حیوان خانگی و همدم انسان ها توسط آنها انتخاب و در خانه نگهداری می‌شوند و می‌توانند برای صاحبان پت حس عاطفی  یا سودمندی فیزیکی فراهم کنند، "حیوانات خانگی" می‌گویند.

پارت دو

 دسته بندی حیوانات خانگی 

 • پستانداران مانند سگ و گربه  
 • جوندگان مانند همستر، خرگوش و موش
 • خزندگان مانند مارها، لاک پشت و قورباغه  
 • پرندگان زینتی مثل قناری، مرغ عشق، طوطی، بلبل، فنچ و کبوتر 
 • ماهیان آکواریومی (آب شیرین و آب شور) 
پارت دو

علل شکل گیری پت شاپ اینترنتی

 • داغ بودن بحث حمایت از حیوانات
 • پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی انسان ها
 • علاقه بسیار مردم به حیوانات خانگی و نگهداری از آنها
 •  رفع نیازهای صاحبان حیوانات خانگی 
 • شاغل بودن اکثر صاحبان پت در کشورهای پیشرفته 
 • انتقال حس آرامش از سمت حیوان خانگی پس از تحمل ترافیک های سنگین و شلوغی خیابان ها